Hjälp i hemmet, hemtjänst, trygghetslarm m.m.

Sektor vård och omsorg tar ut en avgift för den hjälp du får i hemmet. Avgiften är från 2024 maximerad till 2 575 kr per månad och person.

Skillnaden mellan din nettoinkomst och ditt förbehållsbelopp kallas avgiftsutrymme och avgör vad du får betala i avgift.
Ditt förbehållsbelopp består av ett så kallat minimibelopp samt din hyra. Minimibeloppet för ensamstående är 7 062 kr och för makar/sammanboende 5 762 kr per person.

Så här räknas avgiften ut

Vad du ska betala räknas ut efter de uppgifter som du lämnar till sektor vård och omsorg en gång om året. På den blankett du får ska du fylla i din inkomst, hur mycket ränta du har fått från banken och hur mycket din bostad kostar. Sektorn hämtar också uppgifter från Pensionsmyndigheten.
 
Som inkomst räknas bostadstillägg, pensions-, löne-, rörelseinkomster och övriga inkomster som uppbärs samma år som avgiftsåret efter skatteavdrag. Ränta och annan avkastning av kapital som avser året före avgiftsåret räknas också som din inkomst efter skatteavdrag.
 
Gifta personers nettoinkomst räknas ihop och delas med två.
 
Eventuella förändringar under året skall omgående anmälas till sektor vård och omsorg.

Följande avgifter gäller from 2024-01-01:

Avgift per månad:

Avlösarservice
(utöver 10 tim/månad)
410 kr
Hemsjukvård 410 kr
Trygghetslarm 410 kr
Ledsagare 410 kr
Inköp 410 kr
Städ och/eller tvätt 1 416 kr
   
Nivå 1 - personlig omvårdnad vardagar kl. 08-16 eller endast kväll eller endast natt 1 416 kr
Nivå 2 - personlig omvårdnad all annan tid 2 575 kr
 
 

När två sammanboende delar insatser betalas halva avgiften (gäller ej ledsagare, hemsjukvård eller personlig omvårdnad). Detta gäller även sammanboende släktingar.

 

Avdrag på avgiften

Vid planerad frånvaro måste du säga till minst sju dagar i förväg, för att få avdrag på hemtjänstavgiften. Frånvaroavdrag på avgiften får du till och med dagen före återkomsten. Detta innebär att inget frånvaroavdrag görs vid en dags frånvaro. För trygghetslarm görs inget avdrag för frånvaro.
 
Om du vill ha ytterligare information kan du vända dig till enhetschefen, din biståndsbedömare eller avgiftshandläggare.