Exempel på beräkning av hemtjänstavgift

Gäller fr o m 2021-01-01.
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 5 800
Bostadstillägg 3 600
Summa inkomster 9 400
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 5 653
Summa förbehållsbelopp 10 353
Eftersom inkomsten är 953 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 7 800
Bostadstillägg 3 640
Summa inkomster 11 440
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 5 653
Summa förbehållsbelopp 10 353
Eftersom inkomsten är 1087 kr högre än förbehållsbeloppet kan 1087 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 13 200
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 13 200
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 5 653
Summa förbehållsbelopp 10 353
Eftersom inkomsten är 2 847 kr högre än förbehållsbeloppet kan 
2 170 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 170 kr är högsta hemtjänstavgift/månad.
 

Exempel 4

  Make A Make B
Inkomst efter skatteavdrag 7 800 6 300
Bostadstillägg 500 500
Summa inkomster 8 300 6 800
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 7 550 7 550
     
Hyra 2 700 2 700
Minimibelopp 4 707 4 707
Summa förbehållsbelopp 7 407

7 407

Enbart make A har hemtjänst och kan betala 143 kr eftersom inkomsten är 143 kr högre än förbehållsbeloppet. Om make B också skulle få hemtjänst kan denne betala 143 kr för sin hemtjänst.

 

Exempel 5

  Make A Make  B
Inkomst efter skatteavdrag 13 000 6 950
Bostadstillägg 0 0
Summa inkomster 13 000 6 950
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 9 975 9 975
     
Hyra 3 000 3 000
Minimibelopp 4 707 4 707
Summa förbehållsbelopp 7 707 7 707
Nettoinkomsten per person är 2 268 kr högre än förbehållsbeloppet. Båda makarna har hemtjänst och de kan därför betala 2 170 kr vardera. 2 170 kr är högsta avgift per person och månad.