Exempel på beräkning av hemtjänstavgift

Gäller fr o m 2023-01-01.
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 5 800
Bostadstillägg 3 600
Summa inkomster 9 400
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 6 470
Summa förbehållsbelopp 11 170
Eftersom inkomsten är 1 770 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 7 800
Bostadstillägg 3 640
Summa inkomster 11 440
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 6 470
Summa förbehållsbelopp 11 170
Eftersom inkomsten är 270 kr högre än förbehållsbeloppet kan 270 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 14 500
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 14 500
   
Hyra 4 700
Minimibelopp 6 470
Summa förbehållsbelopp 11 170
Eftersom inkomsten är 3 330 kr högre än förbehållsbeloppet kan 
2 359 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 359 kr är högsta hemtjänstavgift/månad.
 

Exempel 4

  Make A Make B
Inkomst efter skatteavdrag 8 800 7 300
Bostadstillägg 500 500
Summa inkomster 9 300 7 800
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 8 550 8 550
     
Hyra 2 700 2 700
Minimibelopp 5 279 5 279
Summa förbehållsbelopp 7 979

7 979

Enbart make A har hemtjänst och kan betala 571 kr eftersom inkomsten är 571 kr högre än förbehållsbeloppet. Om make B också skulle få hemtjänst kan denne betala 571 kr för sin hemtjänst.

 

Exempel 5

  Make A Make  B
Inkomst efter skatteavdrag 15 000 8 950
Bostadstillägg 0 0
Summa inkomster 15 000 8 950
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 11 975 11 975
     
Hyra 3 000 3 000
Minimibelopp 5 279 5 279
Summa förbehållsbelopp 8 279 8 279
Nettoinkomsten per person är 3 696 kr högre än förbehållsbeloppet. Båda makarna har hemtjänst och de kan därför betala 2 359 kr vardera. 2 359 kr är högsta avgift per person och månad.