Exempel på beräkning av hemtjänstavgift

Gäller fr o m 2024-01-01.
 

Exempel 1

Inkomst efter skatteavdrag 10 800
Bostadstillägg 3 600
Summa inkomster 14 400
   
Hyra 7 700
Minimibelopp 7 062
Summa förbehållsbelopp 14 762
Eftersom inkomsten är 362 kr lägre än förbehållsbeloppet kan ingen hemtjänstavgift betalas.
 

Exempel 2

Inkomst efter skatteavdrag 10 800
Bostadstillägg 3 600
Summa inkomster 14 400
   
Hyra 6 700
Minimibelopp 7 062
Summa förbehållsbelopp 13 762
Eftersom inkomsten är 638 kr högre än förbehållsbeloppet kan 638 kr betalas i hemtjänstavgift.
 

Exempel 3

Inkomst efter skatteavdrag 19 500
Bostadstillägg 0
Summa inkomster 19 500
   
Hyra 7 700
Minimibelopp 7 062
Summa förbehållsbelopp 14 762
Eftersom inkomsten är 4 738 kr högre än förbehållsbeloppet kan 
2 575 kr betalas i hemtjänstavgift. 2 575 kr är högsta hemtjänstavgift/månad.
 

Exempel 4

  Make A Make B
Inkomst efter skatteavdrag 10 800 12 300
Bostadstillägg 500 500
Summa inkomster 11 300 12 800
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 12 050 12 050
     
Hyra 4 700 4 700
Minimibelopp 5 762 5 762
Summa förbehållsbelopp 10 462

10 462

Enbart make A har hemtjänst och kan betala 1 588 kr eftersom inkomsten är 1 588 kr högre än förbehållsbeloppet. Om make B också skulle få hemtjänst kan denne betala 1 588 kr för sin hemtjänst.

 

Exempel 5

  Make A Make  B
Inkomst efter skatteavdrag 19 000 12 000
Bostadstillägg 0 0
Summa inkomster 19 000 12 000
Inkomsterna räknas samman och delas med 2 15 500 15 500
     
Hyra 3 000 3 000
Minimibelopp 5 762 5 762
Summa förbehållsbelopp 8 762 8 762
Nettoinkomsten per person är 6 738 kr högre än förbehållsbeloppet. Båda makarna har hemtjänst och de kan därför betala 2 575 kr vardera. 2 575 kr är högsta avgift per person och månad.