Hentorps äldreboende

Äldreboende Hentorp

Hentorps äldreboende finns i natursköna Hentorp.

I anslutning till boendet finns Hentorps vårdcentral och S:t Johannes kyrka. Boendet är byggt i två plan och inrymmer 40 lägenheter. Det finns ett flertal uteplatser vilket ger stora möjligheter till utevistelse.
   
Antal lägenheter för äldreboende: 14
Antal lägenheter för boende med demenssjukdom: 26
   
 
Adress:
Gröna vägen 40 B
541 54  SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Dalen  0500-49 86 88
Hagen  0500-49 84 72
Kullen  0500-49 86 83
Ängen  0500-49 86 73