Äldreboendet Tomtegården

Äldreboende Tomtegården i centrala Skövde

Äldreboendet Tomtegården ligger i centrala Skövde.

Äldreboendet består av 10 avdelningar med totalt 97 lägenheter. 9 avdelningar är för personer med demenssjukdom samt 1 avdelning för äldre personer med en LSS-tillhörighet. Tomtegården är byggd på tidigt 1960-tal, men moderniserades och byggdes ut och om mellan 2002-2005. Varje lägenhet är modernt utrustad med helkaklat badrum på ca 30 kvadratmeter. 

All mat lagas på plats i vårt tillagningskök på Tomtegården. Fritidsaktiviteter av olika karaktär efter önskemål genomförs alla vardagar. Vi erbjuder också möjlighet att vistas och trivas tillsammans på vår innergård. 

   
Antal lägenheter för demensboende 90
Antal lägenheter för äldre med tillhörighet LSS
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

 

7

 
Adress: 
Gamla Kungsvägen 52
541 32  SKÖVDE
 
Telefon till avdelningar:
Avdelning 1 A 0500-49 82 92
Avdelning 2 A 0500-49 85 53
Avdelning 2 B 0500-49 85 95
Avdelning 2 C 0500-49 84 47
Avdelning 3 A 0500-49 84 42
Avdelning 3 B 0500-49 85 94
Avdelning 3 C 0500-49 84 30
Avdelning 4 A 0500-49 83 24
Avdelning 4 B 0500-49 85 96
Avdelning 4 C 0500-49 85 52