Att välja energikälla

Bygger du ett nytt hus går det att ha en helt annan utgångspunkt än om du skulle renovera en befintlig villa. Det är då möjligt att hålla nere husets driftskostnad och miljöpåverkan på sikt genom att göra strategiska val vid val av energikälla. Ett av de mest taktiska valen du kan göra är att bygga in flexibilitet i systemet. Flexibiliteten gör att du kan växla mellan olika energislag efterhand som villkoren förändras.

Det finns flera olika typer av uppvärmningssystem och beroende på var du bygger ditt hus finns olika valmöjligheter. Värt att notera är att energikällan inte gör huset mer eller mindre energieffektivt, utan värmekällan ser bara till att huset får den värme det behöver för att hålla en jämn inomhustemperatur. Kostnaden för investeringen, behovet av underhåll samt kraven hos byggreglerna varierar mellan olika värmekällor och bör tänkas igenom innan huset börjar byggas.

Vill du ha mer information om de olika typerna av värmekällor som finns så kan du läsa mer här. Här finns information tillsammans med länkar och dokument om allt energirelaterat. Du kan också ta kontakt med din lokala energi- och klimatrådgivare.

Ackumulatortank ger flexibilitet

Ett smart komplement till uppvärmningssystemet som ger ökad flexibilitet är ackumulatortanken. I ackumulatortanken går det att lagra tillfällig överskottsvärme och hit går det att ansluta i princip alla värmekällor som levererar energi i form av varmt vatten. En ackumulator är dessutom en förutsättning om du vill ha solvärme i systemet.

Solfångare

Solfångare producerar förnybar energi utan några miljöfarliga utsläpp genom uppvärmning av varmvatten. Du minskar alltså utgifterna för uppvärmning och tappvarmvatten till huset. Det som kostar är investeringen i anläggningen.

Även om du inte känner dig redo att installera solfångare när du bygger ditt hus kan det vara klokt att planera ett lämpligt tak i söderläge för att ha möjligheten i framtiden. Att investera i en ackumulatortank som är förberedd för solfångare kan vara ett första steg och ett smart val för framtiden.

Viktigt att komma ihåg är att solfångare bara är ett komplement till det befintliga värmesystemet eftersom solfångare fungerar som bäst på sommarhalvåret, då behovet av uppvärmning är som lägst.

Egen el

Förutom solfångare går det även att producera sin egen el genom att installera solceller eller mindre vindkraftverk på tomten. Detta är en investering på lång sikt och räkna med att det i dagsläget tar många år innan investeringen betalar av sig. En av de största fördelarna är att du blir mer oberoende av priset på energimarknaden och äger du en elbil blir energin till den gratis. Läs mer om att producera el här.