Minska din energianvändning

Du som bor i villa, radhus eller annat typ av småhus har stora möjligheter att minska din egen energianvändning. I detta avsnitt ger vi en hel del tips och råd om hur du påverkar energianvändningen till värme och hushållsel.

När man pratar om den energi som tillförs i ett hus är det i huvudsak tre olika ändamål energin används till, uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel.

Den största delen av energin, ungefär 60 procent, går till uppvärmning av huset. Det är det som får huset att hålla en behaglig inomhustemperatur. Ungefär 20 procent av den totala energin i ett hushåll används för att värma varmvatten till exempelvis dusch, bad och handdisk. Detta varma vatten kallas vanligtvis för tappvarmvatten. Hushållsel används till lampor, kyl, frys, tvättmaskin, datorer, fläktar, pumpar och mycket mer. Hit går ungefär 20 procent av hushållets totala energianvändning.

Sammanlagt använder en nybyggd svensk standardvilla cirka 18 000 kWh per år för uppvärmning, varmvatten och drifts- och hushållsel. Det motsvarar utgifter på ungefär 16 500 kronor per år. I ett äldre svenskt genomsnittshus används cirka 23 000 kWh och det är främst mer uppvärmning som behövs. Energikostnaden varierar självklart beroende på storleken på huset, hur huset används, inomhustemperatur och val av teknik.

Minska husets värmebehov

Mycket av den värme som tillförs ett hus försvinner ut genom husets klimatskal, det vill säga genom tak, väggar, fönster, dörrar och golv. Hur mycket värme som läcker ut beror på hur välisolerat huset är. I äldre hus finns ofta ett behov av att minska värmeförlusterna genom klimatskalet. Minska ditt värmebehov genom att gå igenom följande punkter:

 • Förbättra fönster och dörrar. Är fönstren av en äldre modell kan det vara läge att byta ut dem mot nya fönster. Är fönstren i bra skick går det ersätta en av rutorna mot lågenergiglas alternativt sätta dit ett ytterligare glas för att förbättra energieffektiviteten.
 • Sänk inomhustemperaturen. Genom att sänka temperaturen med 1 grad kan man minska uppvärmningskostnaden med 5 procent.
 • Tilläggsisolera väggar. Att tilläggsisolera väggarna innebär ofta stora kostnader, men det kan löna sig om fasaden ändå ska/behöver renoveras.
 • Tilläggsisolera tak. Att isolera vindsbjälklaget är en effektiv åtgärd som ofta är enkel att genomföra. Det kan löna sig att isolera upp till 40-50 cm.
 • Tilläggsisolera källaren. Om husgrunden ska omdräneras kan man passa på att isolera källarväggen. Utvändig isolering gör också väggen varmare och torrare och minskar risken för fuktproblem.
 • Injustera befintligt värmesystem. I ett system som inte är injusterat har man ofta för höga flöden vilket gör att vattnet inte kyls av så mycket det borde. Det gör att systemet inte jobbar optimalt vilket leder till ökad energianvändning.
 • Se över styrningen. Äldre radiatorer (element) har bimetall-termostater. Dessa styr temperaturen sämre än nya elektiska termostater. Byt ut gamla termostater och överväg att installera ett centralt styr- och reglersystem.
 • Installera snålspolande munstycken på dusch och handfat.

 

Minska mängden hushållsel

Nedan följer några tips för att minska elanvändningen i hushållet.

 • Byt kyl och frys om de är gamla. Vill du inte byta ut dem se då till att de är hela, täta och rena. Bra underhåll minskar energianvändningen.
 • Värm vatten i vattenkokare. Har du ingen vattenkokare, koka då alltid upp vatten med lock.
 • Diska med diskmaskin och diska full diskmaskin. Inte ens den bästa handdiskaren diskar energisnålare än en diskmaskin.
 • Tvätta kläder i låga temperaturer och tvätta full tvättmaskin. Dagens tvättmaskiner kan tvätta rent med låga temperaturer, se dock till att maskinen är full.
 • Torka så mycket kläder som möjligt ute. Torkning av kläder använder mycket energi, torka så lite som möjligt i torkskåp och torktumlare.
 • Köp endast LED-lampor. De är billigare i längden då de är effektivare och håller länge än andra lampor.
 • Duscha inte för länge. Att värma vatten kräver mycket energi. Stäng av vattnet när du tvålar in dig och schamponerar håret för att minska varmvattenanvändningen.
 • Låt inte laddare sitta i om de inte används och stäng av elektiska apparater helt när de inte används.