Elavtal

Nästan alla har ett elavtal. Det är elavtalet som styr vad varje kilowattimme kostar och därmed hur stor elräkningen blir. Men elavtalet styr också vilken typ av energi du köper. Genom att aktivt välja elavtal kan minska din elkostnad och samtidigt välja att köpa el från förnybara energikällor.

Elen vi köper säljs på en fri marknad och det är därför möjligt att välja mellan flera olika elleverantörer. Eftersom det är en fri marknad har du också möjligheten att välja hur elen du köper ska vara producerad. För att minska din klimatpåverkan är det viktigt att du gör ett aktivt val om att elen ska vara förnybar, alltså att den produceras av sol, vind, vatten eller bioenergi.

Ett avtal med förnybar el kostar vanligtvis lite mer. För en lägenhet handlar det i slutändan om 20-40 kr/år och för en villa 200-400 kr/år, beroende på vilken typ av förnybar el du väljer. Vad händer om du inte gör ett aktivt val? Då får du något som kallas ”Residualmix”, vilken 2016 utgjordes av 49 procent fossil energi, 35 procent kärnkraft och 26 procent förnybar energi. Du kan se på din el-faktura varifrån din el kommer.

När du nu ändå är igång och ska byta till ett miljövänligt elavtal kan du även passa på att spara lite pengar genom att byta till ett billigare elavtal. Energimarknadsinspektionen har tagit fram ett verktyg som kallas Elpriskollen (https://www.ei.se/elpriskollen/). Där kan du se vilket elavtal som är det billigaste att teckna. Det finns ca 200 olika elleverantörer att välja mellan och väljer du en ny leverantör ordnar de med all administration för att genomföra bytet.