Ventilation

Genom tiderna har vi använt flera olika sätt att ventilera våra hus på. I detta avsnitt går vi igenom de fyra olika ventilationstyperna och vad de innebär. En sak att hålla i åtanke genom hela avsnittet är att du i så stor utsträckning som möjligt vill ta tillvara på den varma inomhusluften. På så sätt minskar du din energianvändning.

Självdragsventilation (S)

Självdragsventilation är vanligast i äldre byggnader fram till ungefär 1960-talet. Systemet har inga aktiva komponenter, utan förlitar sig helt på de termiska drivkrafter som finns vid temperaturskillnader. Den friska luften utifrån tar sig in i huset via tilluftsventiler och otätheter i klimatskalet (tak, väggar, fönster, golv) och den förorenade luften inne i huset leds ut via kök och badrum och/eller via murstocken.

Eftersom systemet helt förlitar sig på temperaturskillnader fungerar det sämre sommartid, då temperaturskillnaden mellan ute och inne är mindre, och bättre på vintern, då temperaturskillnaden mellan ute och inne är större. Det kan därför vara en bra idé att vädra huset på sommaren genom att öppna fönster.

Tänk även på fukten om du bygger om. Genom att täta otätheter runt till exempel fönster kan ventilationsflödet minska, vilket i sin tur kan ge problem med fukt. Samma sak gäller om huset tidigare värmts upp med en ved- eller oljepanna. Pannan står ofta i källaren och då den behöver mycket luft till förbränning skapas ett luftflöde från övervåningen ner i källaren och ut genom skorstenen. Vid byte till exempelvis bergvärmepump försvinner luftflödet och ventilationen minskar, vilket i sin tur kan ge problem med fukt.

Fläktstyrd frånluftsventilation (F)

Självdrag och fläktstyrd frånluftsventilation hämtar båda den friska tilluften via otätheter i klimatskalet och/eller tilluftsventiler i väggarna. Den stora skillnaden är att fläktstyrd frånluftsventilation suger ut den förorenade luften ur huset via frånluftskanaler och frånluftsfläkt.

Den stora fördelen med fläktstyrd frånluftsventilation, förutom att du får ett jämt luftflöde, är att det går att återvinna energin i den varma inomhusluften med en frånluftsvärmepump (se hur de fungerar i avsnittet om värmepumpar). Värt att tänka på är att eftersom luften tas direkt utifrån kan komforten i huset minska, då luften stora delar av året är kall.

Fläktstyrd frånluftsventilation introducerades i hus byggda efter 1960 och används tillsammans med frånluftsvärmepump fortfarande i nybyggda hus.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation (FT)

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation är att ta konceptet fläktstyrd frånluftsventilation ett steg längre. Precis som för F-systemet sugs förorenad luft ut ur huset via frånluftskanaler och frånluftsfläkt. Men den friska utomhusluften tas inte in genom otätheter i klimatskalet och tilluftsventiler i väggarna, utan tillsätts istället via tilluftskanaler och tilluftsfläkt. Fördelarna med denna typ av system är att det går att få ett jämt flöde av luft in och ut ifrån huset samtidigt som det går att förvärva tilluften, vilket ökar komforten inomhus. Nackdelen är att energianvändningen ökar eftersom det behövs mer fläktar i systemet.

Fläktstyrd från- och tilluftsventilation med värmeväxling (FTX)

Om du kompletterar ett FT-system med en värmeväxlare kallas det för FTX-system. Genom att göra detta går det att återvinna värmen i frånluften och tillföra den till tilluften. På så sätt sparar du en hel del energi. Precis som för FT-systemet finns i FTX-systemet flera fläktar och stora motstånd och det krävs därför en del el för att driva systemet. Idag går det att återvinna en stor del av värmen från inomhusluften, samtidigt som det kommit väldigt energieffektiva fläktar. Detta ihop gör att FTX-systemet ändå blir väldigt energieffektivt och vill du bygga ett passivhus är det nästan ett måste.