Att välja uppvärmningssystem

Är du på jakt efter ett nytt uppvärmningssystem? Kanske bygger du nytt eller så har du ett gammalt system som behöver bytas ut? Oavsett vilka skäl du har är det otroligt viktigt att tänka igenom vilket uppvärmningssystem som passar just dig.

I detta avsnitt går vi igenom vad du behöver tänka på när det gäller uppvärmning. Vill du ha mer information om specifika värmesystem finns även olika avsnitt till de vanligaste systemen längst ner på denna sida.

Gör saker i rätt ordning genom att följa stegen nedan.

Ta reda på husets värmebehov

För att veta vilket typ av uppvärmningssystem som passar bäst är det viktigt att ta reda på hur mycket energi som går till uppvärmning idag. Det går att få reda på uppvärmningsenergin på olika sätt beroende på vilken typ av uppvärmning du har idag. 

Minska husets värmebehov

När du tagit reda på hur mycket energi huset använder är det dags att börja minska på värmebehovet. Detta gör du eftersom du vill välja ett så litet uppvärmningssystem som möjligt. Ett mindre uppvärmningssystem innebär både en lägre investeringskostnad och genom att minska värmebehovet minskar du månadskostnaden.

 • Täta fönster och dörrar alternativt renovera fönster och dörrar om de är i dåligt skick
 • Tilläggsisolera vinden
 • Sänk temperaturen inne
 • Injustera befintligt värmesystem
 • Installera snålspolande munstycken på dusch och handfat

 

Välj uppvärmningssystem

Nu vet du hur stort ditt värmebehov var till att börja med och du har nu minskat ditt värmebehov genom att utföra ovanstående åtgärder. Du har säkert lärt dig ett och annat om ditt hus, det är nämligen viktigt att veta hur just ditt hus är utformat om du ska kunna välja rätt uppvärmningssystem. Det är också viktigt att tänka igenom vad du själv tycker är viktigt när det gäller uppvärmningssystem. Ta hjälp av listorna nedan för att ta reda på vad som lämpar dig bra för dig och ditt hus.

Vad är passar för dig?

 • Är bekvämlighet och ett självgående system viktigast för dig eller har du tid och intresse av att hantera exempelvis ved? Vilka kunskaper och vilket engagemang har du? Kommer du kunna hantera pellets eller ved i framtiden?
 • Hur viktigt är det med flexibilitet? Vill du ha möjlighet att växla mellan olika energislag?
 • Ska det nya systemet fungera ihop med ett befintligt system? Solvärme som ger tappvarmvatten i kombination med exempelvis en frånluftsvärmepump är oftast ingen lönsam lösning, medan det i kombination med ved-, pellets- eller elpanna ofta är en bra kombination.
 • Vilken miljöpåverkan har det nya värmesystemet? Tänk på att vi idag behöver göra allt vi kan för att minska växthusgasutsläppen.
 • Var ska det nya systemet installeras? Är det viktigt att tänka på exempelvis utsläpp, lukt och buller inom- och utomhus?

 

Vilket system passar huset?

 • Vilka utrymmen finns tillgängliga för uppvärmningssystemet? Finns det plats för exempelvis panna och/eller ackumulatortank? En ackumulatortank för lagring av värme behövs för att vedeldning i panna ska vara effektivt. Har du plats för att lagra ved eller pellets?
 • Vilket distributionssystem finns installerat idag? Värms huset med direktelelement eller finns ett vattenburet värmesystem? Kanske värms ditt hus via ventilationen?
 • Finns fjärrvärmenät i närheten?
 • Finns det en skorsten som är godkänd för eldning av ved eller pellets? Finns det lokala föreskrifter som begränsar eldning?
 • Har tomten en stor yta som kan användas för jordvärmepump?
 • Har huset tak som lutar mot sydost-syd-sydväst och därmed kan användas för solvärme?
 • På vilken grund står huset? Det är viktigt att veta om du är intresserad av bergvärme.

 

Läs nu de dedikerade avsnitten om olika uppvärmningssystem längst ner på denna sida för att få koll på hur de är utformade. Ladda gärna ner broschyren Värme i villan framtagen av Energimyndigheten.

Se över lönsamheten

Jämför kostnaden för de system du tycker bäst om. Här är det viktigt att tänka på tre saker: investeringskostnad, driftkostnad och livslängd.

Investeringskostnaden är den kostnad som du betalar när du köper systemet. För vissa system är investeringskostnaden hög och för vissa system är den låg. Tänk också igenom om du kommer behöva göra omfattande ombyggnationer för att anpassa husets nuvarande ytor, värmesystem och ventilation till det nya uppvärmningssystemet. Stirra dig inte blind investeringskostnaden för oftast är investeringskostnaden högre om driftkostnaden är lägre och vise versa.

Driftkostnaden är vad det kostar dig att driva systemet, alltså hur mycket värme du får ut per spenderad krona. Eftersom värmesystemen håller länge kan även små skillnader i driftkostnad under hela systemets livslängd bli betydande.

Systemets livslängd är den tid man räknar med att systemet ska hålla. Om du jämför två olika system, försök då ta reda på livslängden för vardera system. Om något går sönder kan det bli en dyr extrakostnad.

Räkna ut återbetalningstiden för systemen och ta med de poster som beskrivs ovan.

Ta in offerter

Nu när du bestämt dig och gjort egna kalkyler på vilket värmesystem som passar dig bäst är det dags att ta in offerter. Ta in offerter från minst tre olika leverantörer och titta på vad som skiljer sig åt.

Vill du ha mer hjälp får du gärna kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Olika värmesystem