Inomhustemperatur

Att ha rätt temperatur inomhus är viktigt både för att vi ska trivas och för att vi ska må bra. Men det är inte alltid helt lätt att få till den perfekta temperaturen. Detta beror främst på två olika anledningar.

Först och främst är det skillnad på faktisk temperatur och upplevd temperatur, där den faktiska temperaturen är den temperatur som står på termometern medan den upplevda temperaturen är den temperatur som det upplevs vara. Den andra anledningen är att den temperatur som upplevs behaglig skiljer sig från person till person.

I detta avsnitt ges en kortare förklaring till vad skillnaden mellan faktisk och upplevd temperatur är samt några råd om hur du kan tänka och var du kan vända dig om du upplever att temperaturen inomhus är obehaglig.

Skillnaden på faktisk temperatur och upplevd temperatur

Den faktiska temperaturen är den temperatur som står på termometern och den är oftast inte den samma som den upplevda temperaturen. Vi människor är känsliga för drag, luftfuktighet och strålning och om detta förekommer kan det kännas rått och kallt, även om det står 21 grader på termometern.

Den temperatur som kroppen känner kallas den upplevda temperaturen. Vi stannar här för ett kort tankeexperiment. Du sitter i en motorbåt en varm sommardag. När du sitter i båten är det nästan för varmt att sitta i t-shirt och shorts, men så fort båten börjar röra sig blir det genast kallare, och går det riktigt fort vill du nog sätta på dig en långärmad tröja.

Detsamma gäller vid drag i ett hus. Det räcker med att det drar lätt inne, vid ett fönster eller genom en springa. Träffas vi av den svalare luften känns det genast mycket kallare i rummet än vad det egentligen är. I äldre hus som byggdes fram till ungefär 1970-talet använde man sig vanligtvis av en ventilationstyp som kallas självdrag. Efter det började man med mekanisk frånluft och senare även mekanisk till- och frånluft med eller utan värmeåtervinning. Mer om detta i avsnittet om ventilation.

Vid självdrag och mekanisk frånluft sugs ny ren utomhusluft genom otätheter i golv, tak, fönster och väggar. Det är enkelt att inse att desto mer otätheter du har desto högre risk finns att du upplever inomhusklimatet som obehagligt, då det kan framkalla drag.

Dåliga fönster kan också vara ett skäl till obehaglig inomhustemperatur. Fönster med högt U-värde (dåligt isolerade) orsakar ett fenomen som kallas kallras. Är luften utanför ett fönster kall kyls fönsterrutan av. Den kalla rutan kyler i sin tur den varmare rumsluften närmast glaset. Eftersom att kall luft är tyngre än varm luft sjunker den nerkylda luften mot golvet. Generellt sett gäller att om du är varm om fötterna är du även varm i övriga kroppen och därför är kallras viktigt att åtgärda.

Vad ska jag göra om jag tycker det är obehagligt klimat inomhus?

Börja med att ta reda på om det faktiskt är kallt inne och inte bara kroppen som tror det. Köp ett antal vanliga termometrar som du placerar i mitten av vardera rum ungefär 1 meter ovanför golvet. Kolla alla termometrarna samtidigt under 1-2 veckor och notera de olika temperaturerna de visar. Du kan även skriva en kort kommentar då du kollar, till exempel ”kallt ute”, ”kall om fötterna”, ”regn” eller ”kväll/morgon/kl 12”. På så sätt kan du se om det finns ett samband mellan olika förhållanden och temperaturen inne.

Efter det att du kollat temperaturen under en tid är det dags att utvärdera. Om det var kallt inne när du kände dig kall är troligtvis uppvärmningssystemet inte tillräckligt för att hålla temperaturen jämn inne eller så är huset inte tillräckligt isolerat. Om det däremot var en jämn temperatur på exempelvis 20 grader under hela experimentet, och du ändå kände att huset var kallt, kan det bero på drag eller kallstrålning. Det är då bättre att fokusera på att öka isoleringen och på att minska draget, istället för att byta uppvämningssystem.

Kom också ihåg att äldre hus är svåra att täta eftersom de är byggda med självdrag. Tätning kan då leda till fuktproblem. Man ska heller inte underskatta ett par riktigt bra tofflor.