Bygga nytt

Kul att du funderar på att bygga nytt! Vi vet att det är mycket att tänka på. Saker som utseende, storlek, materialval, dörrar, fönster, handtag, tapeter och färg kan göra att man ligger sömnlös om nätterna. Men har du hunnit stanna upp och tänka på hur energieffektivt byggnaden ska vara? Oftast tänker man väldigt mycket på det som går att se med ögonen medan man glömmer bort det som känns med kroppen.

Vi hör dagligen rapporter om problemen med klimatet och växthuseffekten och många av oss gör aktiva val för att bli lite klimatsmartare. Livslängden på ett hus är 50 år eller längre, det är därför också väldigt viktigt att tänka på hur klimatsmart vi bygger huset. Att bo i ett klimatsmart hus innebär inte bara är huset är energieffektivt. Det innebär också att man bor bättre, bor billigare och framför allt mår bättre.

Energianvändning i småhus

För att ett normalt hushåll ska fungera behöver det tillföras energi. Energin som tillförs används till uppenbara saker, exempelvis belysning, kyl och frys eller tv-apparaten. Men den används också till det som inte är lika uppenbart, som fläktar för ventilationen, värme för tappvarmvatten eller värme till elementen.

När man pratar om den energi som tillförs i ett hus är det i huvudsak tre olika ändamål energin används till, nämligen uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel.

Den största delen av energin, ungefär 60 procent, går till uppvärmning av huset. Det är detta som får huset att hålla en behaglig inomhustemperatur. Värmen kommer i huvudsak från någon form av central värmekälla och eftersom huset håller en jämn temperatur betyder det att det behöver tillföras lika mycket värme som det förloras. Förlusterna sker i huvudsak genom golv, väggar, tak, fönster och dörrar, men det sker även förluster via ventilationen, då uppvärmd rumsluft ventileras ut ur huset. Den centrala värmekällan är dock inte den enda bidragande faktorn till ett varmt hus, utan även värme från personer, apparater, belysning och solen bidrar till uppvärmningen.

Ungefär 20 procent av den totala energin i ett hushåll används för att värma varmvatten till dusch, bad, handdisk med mera. Detta varma vatten kallas vanligtvis för tappvarmvatten.

Hushållsel används till lampor, kyl, frys, tvättmaskin, datorer, fläktar, pumpar och mycket mer. Även hit går ungefär 20 procent av hushållets totala energianvändning.

Att bygga ett energieffektivt hus

Det finns flera olika saker som gör ett hus energieffektivt. I Sverige har vi en byggnorm som ställer krav på hur mycket energi våra nybyggda hus som mest får använda.

Som tidigare sagts står uppvärmningen för en stor del av husets energianvändning. Värmeenergin försvinner huvudsakligen ut genom husets klimatskal (tak, väggar, golv, fönster och dörrar), men den försvinner även ut med ventilationen. Att minimera värmeförlusterna är därför grunden i energieffektivt byggande. Att välja ett bra klimatskal är en långsiktig åtgärd. Gör du rätt från början finns sedan ett skal som håller länge, i vissa fall hela husets livslängd, utan stort underhåll.

Att bygga ett bra klimatskal är att bygga välisolerat och tätt. När man bygger välisolerat och tätt är det extra viktigt med god ventilation för att huset och de som vistas i huset ska må bra. Ventilationen är alltså en viktig del av ett gott inomhusklimat, samtidigt är det genom ventilationen en del av värmen försvinner. När du bygger energieffektivt ska du därför se till att välja ett ventilationssystem som tar tillvara på värmen i ventilationsluften och återvinner den.

Eftersom hushållsel och tappvarmvatten ihop står för ungefär 40 procent av hushållets totala energianvändning ska du naturligtvis även se till att välja energieffektiva vitvaror och apparater samt installationer som minskar användningen av varmvatten.

Ett av de sista valen du ska göra är att välja ett värmesystem som lämpar sig för det hus du tänkt bygga. Generellt sett går det att välja enklare värmesystem ju bättre man bygger. Energipriser och förutsättningarna för olika energislag kan komma att ändras under husets livslängd, varför det kan vara bra att välja ett flexibelt system. För att minimera påverkan på klimatet bör även värmesystemet vara förnybart, till exempel sol, biobränsle eller el från vind eller vatten.

Att bygga energieffektivt behöver inte vara särskilt komplicerat. Använd beprövad teknik och undvik alltför komplicerade tekniska system. Försök ha en helhetssyn så att resultatet blir ett energieffektivt hus med god komfort såväl vinter som sommar.

Läs mer i avsnitten nedan