Solceller

Solceller omvandlar solljus till elektrisk energi, de har inga rörliga delar och använder inget bränsle. Detta gör att solcellerna är helt tysta och i princip underhållsfria. De har även lång livslängd eftersom inget i solcellen förbrukas.

Utvecklingen av solceller går väldigt fort och idag bedrivs forskning runt om i hela världen. Detta leder till att solceller hela tiden antar nya former och idag finns exempelvis solceller som ser ut som vanliga takpannor. Vanligast är dock fortfarande att traditionella solpaneler monteras ovanpå befintligt tak.

Det finns en hel del att tänka på när det gäller solceller. På denna sida har vi därför samlat information om hur man ska gå tillväga och vad man ska tänka på vid en solcellsinstallation. Har du fler frågor ta då kontakt med din energi- och klimatrådgivare.