Husets fönster och dörrar

Att välja energieffektiva fönster lönar sig. Fönster utgör en svag punkt i huset och står för cirka en tredjedel av husets värmeförluster. Genom att installera bra fönster går det att minska värmesvinnet. U-värdet för fönster ligger mellan 0,9-1,5 W/(m2•K), där A-klassade fönster ligger på 0,9 W/(m2•K).

Trots att energieffektiva fönster kostar mer så betalar det sig på sikt eftersom uppvärmningskostnaden blir lägre. Ett bra fönster kan minska såväl uppvärmningsbehovet vintertid, som kylbehovet sommartid och det skyddar dessutom mot buller utifrån.

Men energieffektiva fönster påverkar också miljön inomhus då de skapar en god komfort. Är luften utanför ett fönster kall kyls fönsterrutan av. Den kalla rutan kyler i sin tur den varmare rumsluften närmast glaset. Eftersom kall luft är tyngre än varm luft sjunker den nerkylda luften ner mot golvet. Detta ger upphov till den typ av drag som brukar kallas kallras. Energieffektiva fönster är så pass bra isolerade att kallras undviks och kallstrålning finns knappast. Detta gör att möbleringen i rum kan göras precis så som man vill ha den och det är inte heller alltid nödvändigt med radiatorer under fönstren. Med välisolerade fönster kan du sitta intill fönstret utan att frysa och hela rummet känns varmare.

Ett fast fönster är ur energisynpunkt bättre än ett fönster som är öppningsbart. Anledningen är att det leds ut mer energi genom det öppningsbara fönstrets båge. Det kan därför vara idé att tänka igenom innan om alla fönster verkligen måste gå att öppna.

Man kan ibland höra att man ska ha mest fönster mot söder för att ta tillvara på värmen från solen. Men efterhand som vi bygger allt mer energieffektivt är detta inte längre en självklar sanning. Allt för mycket fönster mot söder kan sommartid skapa obehagligt hög inomhustemperatur. För att undvika att det blir för varmt inne kan det i söder behövas solavskärmning på utsidan, till exempel markiser eller utskjutande tak.

Storlek på fönster

För att hushålla med energi bör du välja att inte ha för stora fönsterytor. Ett bra riktvärde ur energisynpunkt är att husets fönsterytor sammantaget ska vara mindre än 20 procent av golvytan. Om du väljer fönster som är mer än 150 cm höga uppstår kalla dagar kallras framför fönstren, även om de är bra isolerade.

Dörrar

En ytterdörr får gärna vara vacker och välkomnande samtidigt som den ska stänga ute kyla, snö, regn och inbrottstjuvar. Precis som i övriga delar av huset är det värt att tänka på energieffektiviteten när det är dags att välja dörr, U-värde under 1,1 W/(m2•K) är att föredra.