Husets form och läge

Tidigare har vi beskrivit att utformningen av husets klimatskal och valet av hushållsapparater har betydelse för husets totala energianvändning. Men husets form påverkar också energibehovet.

Ju mer kompakt och likt en kub huset är, desto mer energieffektivt blir det. Ett hus med många hörn leder till ökade värmeförluster eftersom det ökar ytterväggens yta och för att ytterväggshörn medför fler köldbryggor. En köldbrygga uppstår när byggmaterial med sämre isolerande förmåga bryter igenom det isolerande skiktet. Köldbryggan leder då värme ut genom klimatskalet och värmeförlusterna ökar.

Tomtens läge kan också påverka energibehovet. Tänk igenom hur du bäst utnyttjar tomten utifrån sol- och vindförhållanden. Ett hus som byggs så att det utsätts för stark vind kan, om det är inte är tätt, förlora mycket värme eftersom värmen ”blåser” genom huset med vinden. Fundera därför på om huset kan placeras så det skyddas mot olika typer av väder.

Oavsett om du funderar på att ha solfångare (varmvatten och värme) och/eller solceller (el) på ditt hus eller inte bör det finnas en yta mot söder där de kan placeras. Även lägen vända mot sydost och/eller sydväst går bra. För trots att du inte väljer att installera solceller eller solfångare just nu så är det bra att ta hänsyn till det redan i planeringsskedet. På så sätt underlättar du för en framtida installation.

Tänk igenom planlösningen

När du utformar planlösningen på ditt hus är det bra att ha ett teknikrum där det går att samla alla tekniska installationer. Teknikrummet behöver vara mellan två och åtta kvadratmeter stort, beroende på vad det skall innehålla. Här placeras till exempel ventilationsaggregat och värmesystemets olika delar som värmepump, värmepanna, ackumulatortank, cirkulationspump och expansionskärl. Tänk långsiktigt så att det finns en flexibilitet i både teknikrummet och planlösningen.

Se också till att lämna plats för ventilationskanaler och rör för kallvatten, varmvatten och radiatorvatten. För villor med flera plan kommer rör och ventilationskanaler att gå genom våningarna och då behövs ett schakt. Detta bör vara med tidigt i planeringen.