Husets stomme

Många har en tydlig önskan om vilken typ av fasad huset ska ha. Kanske är det ett traditionellt trähus eller ett putsat stenhus som är drömmen. Det som bär upp husets ytterväggar och tak kallas stomme och stommens material är oftast inte detsamma som fasadmaterialet. Fasadmaterialet är viktigt för husets utseende, och påverkar till exempel underhållsbehovet, men är av mindre betydelse ur energisynpunkt.

I Sverige är stommar av trä vanligast i småhus, men även andra material såsom betong, lättbetong, tegel, stål eller träullselement används. En stomme kan vara tung, det vill säga ha en hög densitet såsom tegel och betong, eller vara lätt, som en trä- eller stålregelkonstruktion. En tung stomme kan lagra värme och kyla vilket jämnar ut temperatursvängningar i inomhusklimatet. Å andra sidan tar det längre tid att värma upp respektive kyla huset om det blivit kallt respektive varmt. Tvärtom är det i ett hus med en lätt stomme.