Husets yttertak

Precis som för ytterväggen är det viktigt med ett välisolerat yttertak med U-värde lägre än 0,12 W/(m2•K) för att minska värmeförlusterna. Värmen stiger uppåt i huset och finns inte ett välisolerat och tätt tak ökar värmeförlusterna.

Ett yttertak kan byggas på olika sätt och med olika material, men vanligast för småhus är att använda trätakstolar. Isoleringen i taket placeras sen vanligtvis på två olika sätt, antingen horisontellt på vindsbjälklaget, vilket är vanligt vid låglutande tak, eller i snedtaket som vid 1,5 plans hus.

Eftersom värmeisoleringen bygger på höjden är det relativt enkelt att genomföra en välisolerad takkonstruktion när du isolerar i takbjälklaget. Med isoleringen i snedtaket kan däremot trätakstolarna i yttertaket behöva kompletteras med reglar för att rymma all isolering. Ur energisynpunkt bör du välja ett yttertak med en värmeisoleringstjocklek med minst 35 centimeter, gärna upp emot 50 centimeter.