Husets ytterväggar

För att minska värmeförlusterna som sker genom ytterväggen bör du välja en yttervägg med extra tjock värmeisolering med U-värde under 0,15 W/(m2•K) för hela väggen. Ytterväggen i ett passivhus blir extra tjock jämfört med ett vanligt hus, den brukar vara ungefär 40 till 50 centimeter.

Tjocka ytterväggar ger, förutom lägre energianvändning, även andra fördelar, såsom extra ljudisolering utifrån och djupa användbara fönsternischer. Djupa fönsternischer kan ersätta traditionella fönsterbrädor och passar därför bra till växter. Genom att vinkla fönsternischerna kan dagsljusinsläppet bättre reflekteras in i rummet, vilket ger ett behagligare ljus inne i rummet.