Lufttäthet

Ett modernt hus ska vara tätt och ”andas” genom ventilationen. Det ger både ett skönare inomhusklimat, bättre ekonomi och en säkrare huskonstruktion. Ibland stöter man på uttrycket ”hus ska andas”, vilket kan misstolkats som att luft ska kunna läcka genom husets fönster och väggar. Detta är helt fel! Moderna hus ska andas genom ventilationen, men vara lufttäta i övrigt.

Men varför ska ett hus vara lufttätt och andas genom ventilationen? Det finns i huvudsak tre bra anledningar:

  • Om det finns otätheter i golv, väggar och tak blåser värmen inomhus ut där igenom och på så sätt går den förlorad. Förutom att värmen försvinner slipper man också drag i nacke, rygg eller vid fötterna om huset är tätt, vilket ökar inomhuskomforten.
  • Andas huset endast genom ventilationen kan den varma luften återvinnas mer effektivt, vilket minskar andelen energi du behöver köpa.
  • Om huset inte är tätt kan fuktig inneluft tränga ut i konstruktionen. Fukten kan då ge upphov till fuktskador vilket är speciellt viktigt att tänka på om man väljer ett hus med träkonstruktion.

 

Vissa konstruktionsdelar är lättare att få lufttäta än andra. Detta gäller för betong, tegel, lättbetong och lättklinkerbetong. Betong och lättbetong är lufttätt i sig, medan tegel och lättklinkerbetong blir lufttätt när puts läggs på materialen. Trä- och stålregelkonstruktioner är däremot svårare att få lufttäta. Dessa konstruktioner görs lufttäta genom att komplettera konstruktionen med till exempel en åldringsbeständig plastfolie.

Förklara för husleverantören eller entreprenören att det är viktigt med lufttäta konstruktioner innan kontraktet skrivs. Ställ också krav på hur lufttätt huset ska vara. Kravet formuleras som ett ”högsta luftläckage per kvadratmeter klimatskal” vid trycket 50 Pascal tryckdifferens över klimatskalet. För passivhus är kravet högst 0,3 liter/(m2·s) vid 50 Pascal tryckdifferens. Skriv också i kontraktet att mätning ska ske enligt Svensk Standard SS-EN 13829.