Olika typer av energieffektiva hus

Om du vill bygga ett energieffektivt hus finns det några olika hustyper du bör bekanta dig med; lågenergihus, passivhus, nollenergihus och plusenergihus. Nedan följer en kort beskrivning av vardera hustyp.

Lågenergihus

Lågenergihus är ett begrepp som används för hus som använder mindre energi än vad Boverkets byggregler, BBR, kräver. Det finns ingen exakt definition på vad ett lågenergihus är, utan termen säger bara att huset är byggt bättre än vad normen kräver. Passivhus, nollenergihus och plusenergihus är alla lågenergihus med extra höga krav.

Passivhus

Ett passivhus är ett hus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. Det värms passivt med värmen från människor, apparater och solinstrålning. Den energin räcker under stora delar av året för att hålla huset varmt. Passivhus byggs genom att värmeisolertjockleken i golv, väggar och tak dubbleras i jämförelse med dagens praxis. Dessutom är golv, väggar och tak extremt lufttäta. Detta i kombination med energieffektiva fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning av luften gör att det inte behövs någon traditionell uppvärmning. Eftersom kostnaden för ett värmesystem sparas in kan de pengarna användas till energibesparande åtgärder i huset.

Nollenergihus och plusenergihus

Nollenergihus och plusenergihus är i grund och botten passivhus. Skillnaden är att de dessutom är självförsörjande på energi eftersom de är försedda med solceller, vindkraftverk och solfångare. Ett nollenergihus är helt självförsörjande och ett plusenergihus genererar till och med mer energi än vad det gör av med. Denna energi går sedan att sälja på energimarknaden.