Värmespridning i huset

Samtidigt som du väljer vilken typ av värmekälla som ska finnas i huset bör du tänka igenom hur värmen ska spridas. Detta går att göra på några olika sätt; via vatten, luft eller med el.

Vattenburet system

I ett vattenburet system värmer värmekällan vatten som sedan distribueras runt i huset via rör. De vanligaste alternativen är golvvärme eller radiatorer. Den största fördelen med ett vattenburet system är att det i princip kan anslutas till vilken värmekälla som helst vilket gör det väldigt flexibelt.

Golvvärme
Genom att installera golvvärme blir golven mellan 25 och 28 grader vilket gör att fötterna blir varmare jämfört med om huset har radiatorer. Detta medför att huset upplevs varmare vilket gör att man kan sänka inomhustemperaturen.

Installerar man golvvärme är det viktigt att isolera ordentligt under golvvärmeslingorna eftersom värmen annars kan röra sig åt fel håll ner i marken. Det är även viktigt att tänka på att isolera riktigt på ovanvåningen, annars är det risk att golvvärmen på ovanvåningen blir takvärme på våningen under.

Golvvärmesystem är inte lika bra som radiatorsystem på att motverka kallras från fönster. Tänk därför på att valet av energieffektiva fönster blir viktigt för att det inte ska kännas dragigt. Golvvärme är också trögare att reglera, vilket kan ge upphov till temperatursvängningar i huset.

Radiatorer
Radiatorer, i dagligt tal kallade element, är det vanligaste sättet att sprida värme på i svenska hus. Radiatorer anpassar sig snabbt efter rummets värmebehov, till skillnad från golvvärme, och termostaterna stänger av om du får in mycket gratis energi i huset i form av solinstrålning. Radiatorer motverkar även kallras från fönster vilket motverkar drag.

Luftburen värme

Precis som namnet hintar om använder luftburen värme ventilationsluften för att sprida värme i huset. Detta är vanligt i passivhus eftersom de behöver så lite tillskottsvärme. För att värma ventilationsluften placeras värmebatterier i ventilationskanalerna. Detta är en relativt enkel åtgärd och därför billigt i förhållande till att installera ett vattenburet system. Vid traditionell nybyggnation, där större mängder värme behöver tillföras, kan det vara svårt att få god komfort med luftburen värme.

Välj bra reglersystem

För både vatten- och luftburna system gäller det att satsa på ett bra styr- och reglersystem. Genom att kunna dygnsstyra och långtidssänka temperaturen kan du välja att ha olika temperaturer under dygnet och när du åker på semester, vilket spar energi.

Moderna system kombinerar ute- och innegivare för en optimal styrning av rumstemperaturen. Givarna samspelar med varandra och tar hänsyn till utomhustemperaturen och värmekällor inomhus såsom personvärme, värme från belysning, TV, datorer, vedeldning och så vidare.

Ett modernt och väl justerat styrsystem kan spara upp till tio procent av husets årliga värmeanvändning.