Ventilation

Genom att via ventilationen tillsätta frisk luft samtidigt som man leder ut smutsig luft går det uppnå en god inomhusmiljö, vilket är viktigt för att vi ska må bra. Med modern teknik går det att på ett effektivt sätt återvinna värme ur frånluften, vilket minskar energianvändningen.

Grundprincipen för god ventilation är enkel: frisk luft (tilluft) ska tillsättas i bland annat sovrum och vardagsrum och den smutsiga luften (frånluft) ska sugas ut i kök, badrum och tvättstuga, där det uppstår mycket föroreningar i form av fukt, matos och dålig lukt.

För att minska värmeförlusterna som sker via ventilationen bör man välja ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Det finns två olika system som bör beaktas och nedan följer en kort beskrivning av dem.

Frånluftsvärmepump

Frånluften som transporteras ut från huset innehåller mycket energi då den är varm. Denna varma luft passerar på vägen ut från huset frånluftsvärmepumpens kalla del. När den varma luften passerar den kalla delen på frånluftsvärmepumpen förångas köldmediet i pumpen vilket gör att den varma luften kyls ned. Det förångade köldmediet används sedan för att värma varmvatten till uppvärmning via exempelvis radiatorer eller golvvärme, men det går också värma upp tappvarmvatten.

Frånluftsvärmeväxlare (FTX)

Att använda en frånluftsvärmeväxlare är ett annat sätt att ta tillvara på energin i den varma frånluften. Då frånluften transporteras ut från huset passerar den i en värmeväxlare den svalare tilluften. Tilluften värms då upp av den varma frånluften som blir sval. Värmen har alltså ”flyttats” från frånluften till tilluften. Detta minskar energianvändningen eftersom den luft som tillförs huset nu är varm.