Budget för hur pengarna ska användas

Varje år bestämmer politikerna
i kommunfullmäktige 
vad kommunens
pengar ska användas till.
Det kallas att man gör en budget.

 

I budgeten skriver man också hur mycket pengar
kommunen räknar med att tjäna nästa år.