Värmepumpar

Att byta ut sitt befintliga värmesystem mot en värmepump kan vara en smart investering, men tänk på att det går att påverka inomhusklimatet på flera sätt. Börja alltid med de små åtgärderna och avsluta med de stora. Uppvärmningssystemet dimensioneras nämligen efter energianvändningen.

Genom att först effektivisera värme- och varmvattenanvändningen går det kanske att välja en mindre värmepump, vilket gör investeringen billigare. Om du är mer intresserad av hur en värmepump fungerar kan du läsa det här.

Varvtalsstyrd värmepump

Idag kan man få flera av värmepumparna som finns beskrivna på denna sida med eller utan så kallad varvtalsreglering. Ibland kallar tillverkarna denna styrning inverterstyrning eller frekvensstyrning, men oavsett namn använder de samma koncept.

Varvtalsreglering innebär att värmepumpen automatiskt anpassar sig till husets aktuella effektbehov. En kall vinterdag behöver huset värmas mer och då är effektbehovet högre. När behovet av värme minskar går kompressorn ner i varv, vilket ökar värmepumpens effektivitet. En traditionell värmepump startar och stoppar på full effekt för att styra temperaturen, vilket leder till ökad energianvändning.

Fördelar och nackdelar med en varvtalsstyrd värmepump

+ Använder mindre energi
+ Ger ett jämnare inomhusklimat
-  Dyrare än en traditionell värmepump

Bergvärmepump

En bergvärmepump använder berggrunden som värmekälla. Detta är fördelaktigt eftersom berget behåller ungefär samma temperatur året om.

När du installerar en bergvärmepump borras ett hål ner till den underliggande berggrunden. I hålet läggs sedan en kollektorslang fylld med vatten och antifrysvätska. Vattnet och antifrysvätskan värms av berget och cirkulerar till själva värmepumpen, där den avger värmen. Värmepumpen kyler berget lokalt och det är därför viktigt att tänka på att inte borra två eller fler hål för nära varandra. En tumregel är att det minst ska vara 20 meter mellan olika borrhål.

Anmälan av bergvärmepump
Om du vill installera en bergvärmepump ska detta anmälas hos Miljösamverkan östra Skaraborg. På deras hemsida finns mer information om hur en anmälan går till och om det är tillåtet att borra just där du bor. Det finns också en bra karta över olika berggrunder runt om i kommunen.

Tips för bergvärmepumpar
Oftast vet man inte hur djupt borrhålet behöver vara innan man borrar. Det kan därför vara en bra idé att kolla på hur andra borrhål som gjorts i närheten ser ut. Sveriges geologiska undersökning (SGU) har en karttjänst där man kan göra just detta. Här ser du de energibrunnar (borrhål) som borrats i närheten av ditt hus. Det brukar ge en bra indikation på hur just ditt borrhål kommer att se ut.

Luft-vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump använder energin som finns i utomhusluften som värmekälla. Denna energi används sedan för att värma varmvatten till husets vattenburna värmesystem samt till tappvarmvatten.

För att installera en luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan. Men eftersom luft-vattenvärmepumpen använder energin i utomhusluften behöver värmepumpen sitta utomhus. Ljud från luftvärmepumpar kan ofta upplevas som störande för grannar, särskilt i områden där husen står tätt och tomterna är små. Då är det viktigt att du tänker på att ha en god dialog med dina grannar och det är god sed att berätta vad du kommer att installera. Tänk på luftvärmepumpens placering i förhållande till dina grannar. Om Miljösamverkan östra Skaraborg får in klagomål på att din luftvärmepump bullrar för mycket så kan de behöva göra mätningar på plats.

Tips för luft-vattenvärmepump
Om du funderar på att komplettera ditt värmesystem med en luft-luftvärmepump titta då gärna på energimyndighetens test av luft-vattenvärmepumpar.

Luft-luftvärmepump

Luft-luftvärmepumpen använder, precis som luft-vattenvärmepumpen, energin i utomhusluften som värmekälla. Skillnaden mellan de olika värmepumparna är att då luft-vattenvärmepumpen värmer varmvatten värmer luft-luftvärmepumpen inomhusluften. Det betyder att du behöver ett separat värmesystem för att få tappvarmvatten. Precis som luft-vattenvärmepumpen använder luft-luftvärmepumpen energin i utomhusluften och behöver därför sitta utomhus. Detta gör att ljudet från värmepumpen i vissa fall kan störa grannar om den placeras olämpligt.

Eftersom luft-luftvärmepumpen värmer inomhusluften med hjälp av en fläkt behöver den placeras så att värmen lätt kan spridas till husets alla rum och en öppen planlösning är att föredra. Luft-luftvärmepumpen kan inte värma tappvarmvatten, varför det behövs en separat varmvattenberedare installerad även till denna. På grund av detta, tillsammans med att luft-luftvärmepumpen fungerar sämre vid lägre temperaturer, bör du se luft-luftvärmepumpen som ett komplement till ett annat uppvärmningssystem och inte som det primära uppvärmningssystemet.

Tips för luft-luftvärmepump
Om du funderar på att komplettera ditt värmesystem med en luft-luftvärmepump titta då gärna på energimyndighetens test av luft-luftvärmepumpar.

Tänk på att många luft-luftvärmepumpar är gjorda för att kyla luft i varma länder och därför inte är optimerade för klimatet i Sverige. Alla luft-luftvärmepumpar ska ha en energimärkning, där det framgår hur effektiv värmepumpen är i vår klimatzon.

Frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpen skiljer sig från de övriga värmepumparna då den inte använder en värmekälla som finns utanför huset. För att få ett bra inomhusklimat behöver det tillföras frisk luft utifrån och sugas ut förorenad luft inifrån huset. Detta kan göras på olika sätt (se avsnittet om ventilation) men för att det ska gå att installera en frånluftsvärmepump krävs mekanisk frånluft. Den luft som transporteras ut från huset kallas frånluft och den innehåller mycket energi då den är varm. Det är denna värme som frånluftslumpen använder för att värma vatten till uppvärmning och tappvarmvatten.

Ytjordvärmepump

En ytjordvärmepump fungerar på liknande sätt som en bergvärmepump. Den stora skillnaden är att istället för att det läggs en konvektorslang i ett borrhål, läggs slangen horisontellt i marken på frostfritt djup. Slangen behöver vara någonstans mellan 200-600 meter, vilket medför att det behövs en stor tomtyta. Det går heller inte att bygga något över konvektorslangen så be installatören att ge dig en karta över slangens placering på tomten.