Hälsosamtal och besök

Alla elever erbjuds hälsosamtal och hälsobesök genom skolhälsovården.

Hälsosamtal

Under skoltiden vill vi att ditt barn ska lära sig förstå enkla samband mellan hur man lever och hur man mår, hur man kan klara enkla sjukdomsproblem. Detta görs genom att samtala om hälsa, både i grupp och i samband med hälsobesöket.

Hälsobesök

En del hälsoproblem är av det slaget att man inte själv lätt upptäcker dem. Det gäller till exempel nedsatt syn, hörsel, sned rygg, längd- och vikt avvikelser. Vid vissa åldrar sker därför en hälsoundersökning riktat mot sådana avvikelser.

Andra typer av hälsoproblem är redan kända genom BVC-kontroller eller andra kontakter med sjukvården. Du som förälder kan redan ha lagt märke till om ditt barn till exempel är allergiskt, har huvudvärk eller sömnproblem. Sådant vill vi gärna följa upp vid hälsobesöken.

Frågeformulär

Eleverna erbjuds hälsobesök med hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 7. Innan hälsobesöket skickar vi hem ett frågeformulär där vi vill veta olika uppgifter om ditt barns hälsa. Hälsoundersökningen utförs av skolsköterskan.