Vaccination

Skolsköterskan erbjuder alla elever vaccintion enligt barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinationer som erbjuds i respektive årskurs:

  • Årskurs 2 - Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
  • Årskurs 5 - Vaccination av flickor mot HPV (vaccinationen ger ett skydd mot virus som kan orsaka livmoderhalscancer)
  • Årskurs 8 - Vaccination mot stelkramp, difteri och kikhosta

 

Alla vaccinationer registreras i ett så kallat hälsodataregister. Läs mer i informationen på Folkhälsomyndighetens webbplats (se under "Länkar").

Före varje vaccination får du som förälder särskild information.