Kommunledningsstab

Kommunledningsstaben arbetar med att ge service till medborgarna och att ge stöd till anställda inom kommunen.

Kommunledningsstaben har cirka 225 medarbetare. Ansvarsområden är bland annat ekonomi- och verksamhetsstyrning, administration inom ekonomi och styrning, kommunikation, arbetsgivarfrågor samt IT- och verksamhetsstödjande funktioner.

Organisationsstruktur

    • Stöd och utveckling
     • IT
      • Verksamhetsnära förvaltning
      • Kundstöd
      • Strategi och utveckling
     • Kommunikation
      • Kommunikation
      • Kontaktcenter
     • Kansli
      • Demokratistöd
      • Säkerhet och juridik
     • Hållbarhet och utveckling

    • Ekonomi- och verksamhetsstyrning
     • Planering och styrning
     • Ekonomi och redovisning
     • Inköp
     • Upphandling
     • Systemförvaltning

    • HR
      • Ledarskap, förhandling och uppföljning
     • HR och Lön
      • HR
      • Lön

 

Organisationskarta över kommunledningsstaben