Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor inom områdena bostäder, infrastruktur och miljö. Det omfattar bland annat:

  • översiksplanering, inklusive plan, mark och exploatering
  • ansvar för infrastruktur, till exempel gator, vägar, parker, elanläggningar, fibernät med mera
  • bygglov
  • strategiskt miljöarbete
  • förvaltning av skog- och naturvårdsområden
  • kollektivtrafikfrågor
  • energirådgivning
  • namn och adressättning

Organisationsstruktur

 

Sektor samhällsbyggnads organisationsschema