Sektor service

Sektor service ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • måltidsverksamhet
 • lokalvård och fastighetsskötsel
 • skötsel av gator, parker och skog
 • anläggningsarbeten
 • ledningsnätsarbeten
 • reparations- och verkstadsarbeten för kommunens maskiner och fordon
 • Skövde stadsnät
 • vatten- och avloppsförsörjning 

 

Organisationsstruktur

 • Sektor service
  • Sektorsstab
  • Skövde vatten och avlopp
   • Skövde stadsnät
  • fastighetsavdelningen
   • projekt
   • förvaltning
   • 3 driftområden
   • lokalvård
  • serviceavdelningen
   • produktion
   • logistik
   • drift
  • måltidsavdelningen
   • fem måltidsområden