Sektor barn och utbildning

Sektor barn och utbildning ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • förskoleverksamhet
 • fritidshem
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • barn- och elevhälsa
 • studie- och yrkesvägledning


Sektorn har dessutom det kommunala ansvaret för ungdomar i åldrarna 16-19 år som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program.

I Skövde finns det drygt 2 600 barn i förskoleverksamheten och cirka 5 100 barn som går i förskoleklass eller grundskola. Inom Gymnasium Skövde finns drygt 2 000 elever varav cirka 60 procent av eleverna är folkbokförda i Skövde.

Sektor barn och utbildning har cirka 1 900 medarbetare.

Organisationsstruktur

 • Sektor barn och utbildning
  • Sektorsstab
  • Avdelning förskola
   • 16 enheter
  • Avdelning grundskola
   • 21 enheter
  • Avdelning gymnasieskola
   • 8 enheter
  • Avdelning barn- och elevhälsa
   • 2 enheter