Sektor socialtjänst

Sektor socialtjänst ansvarar bland annat för följande områden i Skövde kommun:

 • insatser riktade till barn och unga
 • missbrukare
 • personer med behov av försörjningsstöd
 • psykiskt funktionshindrade som är äldre än 18 år
 • anhöriga som stöder missburkare eller psykiskt funktionshindrade
 • stöd till personer som är akut hemlösa
 • stöd till brottsoffer
 • familjerådgivning

Organisationsstruktur

 • Socialtjänst
  • Sektorsstab
  • Vuxen
   • Försörjningsstöd
   • Vuxenenhet
   • Stöd och boende
   • Pedagogiskt stöd och boende
   • Boendestöd
   • Stöd och sysselsättning
  • Barn och ungdom
   • Handläggning
   • Resurs
   • Familj