Guldkanten

Är du över 65 år och skulle uppskatta att få sällskap en stund, under en promenad eller när du gör ett ärende? Du bor kanske ensam och har svårt att komma ut och träffa andra människor. För dig finns Guldkanten.

Syfte

Du som har fyllt 65 år och bor i Skövde kommun, kan genom Guldkanten få sällskap utöver det som hemtjänsten kan erbjuda. Det kan handla om sällskap, någon att hålla under armen under en promenad, någon som följer med till affär, apotek med mera. Syftet är att skapa guldkant i tillvaron för dig som är äldre samtidigt som praktikanter och anställda på arbetsmarknadsenheten får en meningsfull arbetsuppgift.

Hur går det till?

Den person som kommer till dig ersätter ingen professionell personal och får inte lov att utföra sysslor som ingår i hemtjänstens eller annan huvudmans ansvar (städning, omläggning av sår, inköp, matlagning, biltransporter med mera).

Tjänsten finns tillgänglig måndag till torsdag 08:00-16:00 samt fredagar 08:00-12:00. Guldkanten når du via telefonnummer 0500-49 80 23 under telefontid 08.00-09.00.

Sekretess

Alla som är verksamma inom Guldkanten har bedömts vara lämpliga för uppdraget. De har fått en grundläggande introduktion och omfattas av sekretess. När du anmäler ditt intresse för service medger du samtidigt att vi kan skriva in dina personuppgifter i Guldkantens register.

Kostnader

Tjänsten är kostnadsfri. För att så många som möjligt ska kunna använda sig av Guldkanten kan begränsningar komma att göras för hur mycket stöd varje enskild kund kan få. Avstånd och möjlighet till kommunikation kan också vara skäl för prioriteringar.