Hemgångsteamet

Trygg hemgång - så fungerar det med hemgångsteamet. Om du har legat på sjukhus kan du känna dig osäker på hur det ska gå när du kommer hem. Redan under sjukhusvistelsen kan du ta ställning till om du vill att Hemgångsteamet ska hjälpa dig. Vi kan vara hos dig regelbundet de första dagarna. Därefter kommer vi, tillsammans med dig, fram till vilket stöd som passar dig bäst och vad du känner dig trygg med.

Ditt behov av omsorg, trygghet och dina förmågor bestämmer hur lång tid vi är hos dig, oftast brukar det bli mellan en till två veckor. 

Hemgångsteamet kan bland annat hjälpa till med personlig omvårdnad och den träning du behöver för att kunna klara dig själv. Under tiden du får hjälp av Hemgångsteamet kan du snabbt komma i kontakt med personal vid behov. Vi utför inte städ, tvätt eller inköp.

Under utredningstiden träffas biståndsbedömare, din kontaktman i Hemgångsteamet , representanter från din vårdcentral och om du vill, dina anhöriga, hemma hos dig. Vi pratar om hur hemgången har fungerat och vilka insatser du behöver framöver. Planeringen kallas samordnad individuell plan (SIP). 

Hemgångsteamet i Skövde kommun består av undersköterskor som tillsammans med biståndsbedömare och dina anhöriga ser över din hemmiljö och vad du bäst behöver för att kunna bo kvar hemma. Som stöd för bedömningen finns även sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Hemgångsteamet arbetar som utredningshemtjänst. Du har möjlighet att under trygga förhållanden prova dig fram till vilken hjälp du behöver för att kunna bo kvar hemma. Det viktiga är att du får göra det du själv klarar av att göra – på ditt sätt, i din hemmiljö. 

Hemgångsteamen bedrivs av Skövde kommun och insatserna ges före processen för kundval och är därför helt utanför lagen om valfrihetssystem (LOV).