Digital fixare visar olika digitala verktyg

Digital fixare

Tjänsten digital fixare är främst till för dig från 65 år som behöver lära dig samt få hjälp att installera och komma igång med att använda olika appar, digitala tjänster och sociala medier eller olika kommunikationsverktyg i vardagen. Tjänsten är gratis.

Tjänsten digital fixare kan utföra till exempel: 

  • Rådgivning om bra kommunikationsappar, till exempel videosamtal med WhatsApp, Teams och Messenger

  • Rådgivning om bra appar som främjar sociala aktiviteter såsom exempelvis spel eller sociala aktiviteter

  • Rådgivning om bra digitala samhällstjänster, till exempel Vårdguiden 1177

  • Hjälpa till att installera och komma igång med olika appar och program i smarttelefon, surfplatta och smart-TV

  • Installation av Chromecast, Apple-TV eller liknande

  • Få tillgång till digitala instruktioner i broschyrformat


Kontakta oss för att boka tid

Kontakta oss via kontaktcenter på telefon 0500 - 49 80 00 öppettider.

Kontaktuppgifter lämnas av dig och du blir uppringd inom några dagar, tisdag-fredag mellan kl 8-9. Ditt ärende prioriteras utifrån allvarlighetsgrad.

Träffa oss på Stadsbiblioteket eller Ryds bibliotek en gång i månaden,
hör med respektive bibliotek för mer info.

Tjänsten är kostnadsfri.

Vad behöver du tänka på innan du kontaktar oss?

För att digitala fixaren ska kunna hjälpa dig behöver den utrustning som du vill ha hjälp med (smartphone, surfplatta eller dator) finnas på plats. Det behöver också finnas en internetuppkoppling. 

För din trygghet och säkerhet

Digitala fixaren har sekretess och ska alltid legitimera sig med fotolegitimation från Skövde kommun vid hembesök.  Det är alltid du själv som skriver in och förvarar dina personliga koder och lösenord. 

 

För vem finns tjänsten till för;

  • dig som är från 65 år och uppåt 

  • eller har hemtjänstinsatser

  • eller omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Digital fixare utgörs av två heltidstjänster.

 

För avbokningar kontaktar ni kontaktcenter via telefon: 0500-49 80 00


Tjänsten utför inte
 

Arbete som kräver fackkunskap inom IT-support, till exempel felsökning och reparation, installation av hårdvara, operativsystem eller annan programvara. Det ingår heller inte tjänster som erbjuds av din leverantör av digital-TV, IP-telefoni eller fiberanslutning. Digital fixare utför endast it-relaterade uppgifter. För praktisk hjälp i hemmet finns tjänsten Fixar-Malte som du kan läsa mer om under "Hjälp i hemmet".