Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats för att få hjälp om något skulle hända dig i din bostad, till exempel om du ramlar. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt alla dagar. Alla som anser sig vara i behov av detta stöd får låna ett trygghetslarm mot en avgift.

Hur fungerar ett trygghetslarm?

Du trycker på den bärbara larmknappen för att aktivera trygghetslarmet och en förbindelse upprättas med en larmcentral. Eftersom det finns en mikrofon och en högtalare inbyggda i ditt larm så kan du prata med larmpersonal om orsaken till att du larmade. Om du inte kan meddela dig via larmet, eller via uppringt telefonsamtal skickas larmpersonal hem till dig för att kontrollera vad som har hänt.

I samband med installationen av trygghetslarmet vill vi gärna installera ett digitalt lås för att säkert och snabbt kunna komma till dig om du larmar. Du kommer också få lämna en nyckel till din bostad. Detta för att larmpersonalen ska kunna komma in till dig när du har larmat. Nyckeln förvaras i ett säkerhetsskåp, endast tillgängligt för larmpersonal och den digitala nyckeln finns endast hos behörig personal.

Digitalt eller analogt larm?

Skövde kommun använder sig av digitala trygghetslarm.

Hur får jag ett trygghetslarm?

Du ansöker om ett trygghetslarm genom att fylla i e-tjänsten, "Ansökan trygghetslarm". Ansökan via denna e-tjänst kräver e-legitimation. Saknar du detta eller vill ha hjälp, se instruktioner i e-tjänsten eller kontakta Kontaktcenter på telefon 0500-49 80 00.

Vad kostar det?

Du betalar en avgift per månad enligt en fastställd taxa. Mer information finns under rubriken "Avgifter och kostnader".