För dig som besöker Skövde kommun och behöver stöd och vård

Om du ska vistas i Skövde kommun och behöver insatser enligt socialtjänstlagen eller kommunal hälso- och sjukvård kan du här nedan se vad som gäller.

Hemtjänst och larm

Enligt socialtjänstlagen är det din hemkommun som ansvarar för de insatser av stöd och hjälp från hemtjänst som du behöver i Skövde kommun. De står även för kostnaderna för detta.

Därför ska du vända dig till biståndshandläggaren i din hemkommun inför ditt besök. Kontakten ska ske i god tid innan, dock senast 4 veckor innan planerad vistelse.

Du kan meddela din hemkommun vilken utförare du önskar under din vistelse i Skövde. Om du inte väljer utförare kommer Skövde kommun att tilldela en utförare.

Vid en beställning kommer Skövde kommun, eller någon av dess privata utförare, att ansvara för utförandet av hemtjänster under din vistelse.

Du betalar en hemtjänstavgift till din hemkommun när du är i Skövde. 

Hjälpmedel

Du tar med dina hjälpmedel när du kommer till Skövde. Har du frågor kring hjälpmedel tar du i första hand kontakt med din arbetsterapeut/fysioterapeut/sjuksköterska i hemkommunen.

Kommunal hälso- och sjukvård

Behöver du insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen? Då ska du vända dig till sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut i din hemkommun. De får då ta kontakt med enhetschef på Skövdes sjuksköterskeenhet eller på Kommunrehab.