Dagverksamhet med social inriktning

Den sociala dagverksamheten finns på Äldrecentrum Ekedal.

Målet är att ge gästerna en meningsfull dag och gemenskap med andra. Under dagen är det olika aktiviteter till exempel tidningsläsning, frågesport, utevistelse, enklare sittgymnastik och framförallt många härliga skratt.

Den sociala dagverksamheten är öppen helgfria vardagar och vi arbetar med flexibla öppettider som innebär att tiden anpassas efter varje persons behov. Som mest kan varje person beviljas social dagverksamhet vid tre tillfällen per vecka. 

Under vistelsen på den sociala dagverksamheten är sektor vård och omsorg ansvarig för de hälso- och sjukvårdsinsatser som personen behöver. Det kan gälla att ta sina läkemedel eller utföra träning som ordinerats av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.