Dagverksamhet Cypressen

Dagverksamheten Cypressen finns på Äldrecentrum Ekedal.

Syftet med dagverksamheten är att varje person ska få en meningsfull dag utan krav och kunna känna välbefinnande. För att nå dit arbetar vi med att stimulera sinnen genom olika aktiviteter utifrån varje persons förmåga och behov.

Målet med verksamheten är att ge stöd och möjlighet till avlastning för anhöriga. Cypressen arbetar med flexibla öppettider som innebär att tiden anpassas efter varje persons behov, som mest kan varje person beviljas dagverksamhet vid fem tillfällen per vecka. Verksamheten är öppen alla dagar under året.

Under vistelsen på Cypressen är sektor vård och omsorg ansvarig för de hälso- och sjukvårdsinsatser som personen behöver. Det kan gälla att ta sina läkemedel eller utföra träning som ordinerats av sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.