Förnybara drivmedel

Ibland måste man ta bilen. Men tänk då på vad du tankar bilen med för bränsle. Idag finns flera olika typer av biobränsle som fungerar i vanliga bilar. Om du ska köpa ny bil kan det också vara av intresse att se över vilket drivmedel den ska gå på. I Skövde finns exempelvis biogas att tanka, vilket är bättre för miljön.

HVO

HVO tillverkas av vegetabiliska oljor eller djurfetter och är kemiskt identisk med fossil diesel. Det betyder att om du tankar din bil med HVO istället för fossil diesel minskar dina utsläpp med runt 80 procent. Eftersom HVO är ett relativt nytt drivmedel har ännu inte alla biltillverkare godkänt drivmedlet i sina motorer. Hör därför med din biltillverkare vad som gäller innan du börjar tanka.  På många bensinmackar finns redan nu rent HVO att köpa och ännu fler har en blandning mellan fossilt diesel och HVO till salu. Blandningen är ett steg på vägen och hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser.

Biogas

Biogas består till största delen av metan och framställs genom att man bryter ner organiskt material i en syrefri miljö. Biogas produceras av Skövde Biogas och består huvudsakligen av restprodukter från Skövde slakteri. I och med att biogasen framställs av avfall minskar växthusgasutsläppen med 70 procent om man jämför med naturgas, som är ett fossilt bränsle. 

El

El som bränslekälla ger inte några utsläpp lokalt där den används samtidigt som den minskar bullervolymerna i jämförelse med en normal bil. Vad som dock är viktigt att tänka på när man har elbil är att ta reda på varifrån elen kommer och hur den är producerad. För att el ska räknas som ett förnybart bränsle ska den ha producerats av sol, vind, vatten eller biobränsle. Laddar du bilen hemma är det därför viktigt att du har gjort ett aktivt val om att all din köpta el ska komma från förnybara källor. Om du laddar din el på en laddstation bör du försäkra dig om att elen som köps in dit är förnybar. Gör du inget aktivt val är elen cirka 40 procent fossil, 40 procent kärnkraft och 20 procent förnybar.