Förhör med barnet

Det första förhöret med barnet hålls ofta utan att vårdnadshavaren får veta det i förväg. Det är för att barnet har rätt att lämna sin berättelse till polisen utan påverkan från någon. Det är också viktigt för att du som vårdnadshavare inte ska bli beskylld för att ha instruerat barnet innan förhöret.

Efter att förhöret med ditt barn är klart kommer polisen att kontakta dig och informera om vad ditt barn har varit med om under dagen. De poliser som träffar barn på Barnahus har en särskild vidareutbildning i att tala med barn.
Förhör

De personer som kan behöva lyssna på ditt barns berättelse följer förhöret via en tv-skärm i ett angränsande rum. Dessa personer är oftast åklagare, socialsekreterare och särskild företrädare. Ibland kan det också sitta med en psykolog från BUP och/eller en barnläkare.
Medhörning