Trygghetsperson

Personal på ditt barns förskola eller skola blir ombedda av polisen att följa med som stöd till barnet. De är med som trygghet för att barnet inte bara ska träffa obekanta personer i en situation som kan kännas främmande.

Personalen får inte vara med och lyssna på förhöret utan sitter i ett väntrum intill. De får ingen information om ärendet då det råder sekretess.

Personal från ditt barns förskola eller skola kan inte ställas till svars för det som andra myndigheter har bestämt kring ditt barn. De har inte fattat några beslut och kan inte svara på några av dina eventuella frågor kring polisens förundersökning eller socialtjänstens utredning. Det är därför viktigt att du istället tar en kontakt med de ansvariga på respektive myndighet om du har frågor.

 


Förälder med barn