Krisstöd

När misstanke finns att ett barn varit utsatt för brott leder det ofta till starka känslor och reaktioner både hos barnet och hos omgivningen.

Barn kan till exempel oroa sig för vad som ska hända dem eller andra familjemedlemmar, om någon kommer att bli arg på dem eller om de kommer att bli trodda. En del barn visar tydliga symtom på att inte må bra medan andra är till synes opåverkade.
Känslor

För en förälder kan det uppstå en kris oavsett om man själv är misstänkt för brottet eller inte. En del reagerar genom att bli arga eller besvikna på barnet eller på hur professionella hanterat situationen. Många föräldrar oroar sig för hur deras barn mår eller har påverkats av det som hänt.

I sådana situationer kan det vara viktigt att både barn och föräldrar får hjälp att prata om sina upplevelser och hantera reaktioner för att kunna gå vidare. Ibland räcker det med några samtal och ibland behövs stöd under en längre tid. Aktuell socialtjänst där barnet bor kan bistå med hjälp och stöd. Även vårdcentral och UPH - Ungas Psykiska Hälsa -  kan vara aktuella för stöd.

Vill ni besöka Barnahus, efter att ert barn varit här på förhör, för att se hur det ser ut och få berättat för er hur det har gått till så är ni välkomna att kontakta samordnarna på Barnahus. De nås via Skövde kommuns kontaktcenter på telefonnummer 0500-49 80 00. 

                KIBB