Borgundaberget

Parker & grönområden

Borgundaberget är ett av de minsta platåbergen och huvudsakligen bevuxet med lövskog som tillsammans med skogarna i Hene är kommunens mest värdefulla triviallövbestånd.