Lekplatsen i Väring

Lek & uteaktivitet

En härlig oas för lek i anslutning till bostadsområden mitt i Väring. Här finns ytor för att spela boll och bygga slott, att gunga och leka kurragömma.

En gång- och cykelväg passerar vid lekplatsen, något som gör platsen något mer tillgänglig. Väl tilltagna ytor med bra siktlinjer för ökad trygghet.

AdressRönnbärsvägen, Skövde

Detta hittar du vid lekplatsen

 • Bänkar: ja
 • Papperskorg: ja
 • Picknickbord: ja
 • Offentlig toalett: nej
 • Bollplan: ja
 • Kafé/kiosk: nej
 • Parkering: ja (längsgående)
 • Tillgänglighet: dålig
 • Grillplats: nej
 • Ålder: 2-8 år (enbart rekommendation)
 • Byggår: —
 • Renoveringsår: 2017
 • Vinterlek: ja
 • Belysning: bra
 • Skuggning: dålig