Garpaparken

Parker & grönområden

Ett stort parkområde mitt i centrum!

Skövdes i forna dagar gamla soptipp utgör nuförtiden en av våra större parkområden. Den flöjtspelande Millesstatyn "Ängeln" blickar ut över parken som i sin norra del genomflyts av Garpabäcken, som här sväller ut till en fågeldamm innan den lämnar parken och övergår i Mörkebäcken. Här samlas vintertid många änder och andra vinterfåglar för att finna öppet vatten och bli matade.