Getaryggen

Parker & grönområden

Getaryggen är en unik och markant ås, nästan 1 km lång, som höjer sig 10-15 m över omgivande terräng. Själva åsryggen täcks av ädellövskog, här och där ståtar riktigt grov ek och bok.

Lundväxter som trolldruva, vårärt samt tandrot tittar fram mellan det stundom täta buskskiktet av hassel och hagtorn. Längs hela åskrönet löper en promenadstig som är vacker att vandra oberoende av årstid. När träden är kala har man fin utblick mot Henes kamelandskap i sydost.

Ek och ask dominerar, men alm, fågelbär, lind och lönn finns också. Under våren och försommaren blommar blåsippa, lungört, vårärt och gullviva. Ovanligare arter är t.ex. tandrot och vätteros.

Åsen ligger mellan Skövde golfbana och Hentorps bostadsområde och nås enklast från Heneskolan eller Hene.