Helénsparken

Parker & grönområden

Mitt i Skövde hittar du Helénsparken -kvarteret med faluröda hus och vacker grönska!

Byggnaderna tillsammans med en trädgård bildar kulturreservatet Helénsparken. Alla träbyggnaderna står på ursprunglig plats, utom en magasinsbyggnad som flyttades hit från hörnet Storgatan/Långgatan 1965 inför byggandet av köpcentret Commerce. Helénstugan ramar tillsammans med grannfastighetens skiftesverkslänga, ett bostadshus från mitten av 1800-talet och en hitflyttad loftbod, in en liten bakgård.

Det äldsta huset i parken, Helénstugan, är från tidigt 1700-tal, medan det yngsta är uppfört i äldre stil 1981. Skiftesverkslängan från 1820-tal inrymmer idag Slöjdens hus och Skaraborgs hemslöjdsförening. I det tidigare bostadshuset har länshemslöjdskonsulenterna kontor och i en låg byggnad från 1764 i nordvästra hörnet av kvarteret finns frisör och guldsmed. Skövdes kulturpark har en scenbyggnad och öppna ytor för publik och evenemang av olika slag.