Paradissjön

Parker & grönområden

Paradissjön är populär på försommarnätterna, bland sjungande gräshoppssångare och sävsångare. Den sällsynta azurblå kungsfiskaren häckar i området och ses när den söker föda.

Tidig vår besöker även sångsvanar och rastande änder området.
 
Sedan Tovatorpsbäcken dämdes i början av 90-talet har mer än 130 fågelarter observerats i sjön. Smådopping, svarthakedopping, rörhöna och forsärla häckar här. Fiskgjuse och brun kärrhök ses ofta vid sjön. I bäcken nedströms Paradissjön finns öring. På våren under lekperioden kokar vattnet av tusentals elritsor. Ett fågeltorn finns väster om våtmarken.
 
Paradissjön ligger på cykelavstånd från Skövde och nås via Segerstorp.

 

Foto: Upplev Skövde/upplevskovde.se