Lekplats Igelstorp

Lek & uteaktivitet

En mindre lekplats i Igelstorp i närheten av bostadsområdet. Utrustad med ett roligt klättertorn och stabil gunga om du tröttnar på att bygga sandslott.

Längs med gatan finns parkering. Träden ger skugga vid bänkarna och en bit in i sandleken.

Detta hittar du vid lekplatsen

 • Bänkar: ja
 • Papperskorg: ja
 • Picknickbord: nej
 • Offentlig toalett: nej
 • Bollplan: nej
 • Kafé/kiosk: nej
 • Parkering: ja (längsgående)
 • Tillgänglighet: dålig
 • Grillplats: nej
 • Ålder: 4-8 år (enbart rekommendation)
 • Byggår: —
 • Renoveringsår: 2017
 • Vinterlek: nej
 • Belysning: dålig
 • Skuggning: sådär