Solfångare

I en solfångare omvandlas energin från solen till värme. Solfångaren är uppbyggd av flera rör fyllda med en vattenbaserad vätska och då solens strålar träffar solfångaren värms vätskan i rören upp. Den varma vätskan transporteras sedan in till huset där den lagras, vanligtvis i en ackumulatortank. Solfångare bör alltid kompletteras med en annan energikälla och ska endast ses som ett komplement.

För en normal villa behövs det ungefär 10-15 m2 solfångare för att tillgodose behovet av varmvatten till uppvärmning och tappvarmvatten. Om solfångarna endast ska användas till tappvarmvatten behövs ungefär hälften så stor yta.

Idag finns inga särskilda bidrag att söka om man vill installera solfångare men det går att använda ROT-avdraget för arbetskostnaden.