Direktverkande el

Om uppvärmningen sker med elelement kallas det direktverkande elvärme.

Direktverkande elvärme är vanligt i hus byggda under 70- och 80-talet och den främsta fördelen med systemet är en låg investeringskostnad. Nackdelen är att det är svårare att förändra eller effektivisera värmesystemet än ett vattenburet system.

Kostnaden för uppvärmningen av hus med direktverkande el är ofta högra än hus uppvärmda med andra lösningar. Det är idag därför många som funderar på att komplettera eller att byta uppvärmningssystem. De valmöjligheter som finns är antingen att effektivisera det system man har eller att byta ut systemet mot ett vattenburet system. Ett vattenburet värmesystem är ofta mer energieffektivt och ger en bättre inomhuskomfort, men ingreppen i huset kan vara omfattande.

Spara energi utan att byta uppvärmningssystem

Om du inte är intresserad att installera ett helt nytt vattenburet system finns ändå saker du kan göra för att minska uppvärmningen. Några av dessa finns listade nedan.

  • Minska energibehovet. Genomför åtgärder så att husets energibehov minskar. Läs mer om detta här.
  • Sänka inomhustemperaturen. Genom att sänka temperaturen med 1 grad kan man minska uppvärmningskostnaden med 5 procent.
  • Se över styrningen. Äldre radiatorer (element) har bimetall-termostater. Dessa styr temperaturen sämre än nya elektiska termostater. Byt ut gamla termostater och överväg att installera ett centralt styr- och reglersystem.
  • Installera en luft-luftvärmepump. En luft-luftvärmepump kan minska med elanvändningen med ca 20-25 procent. Mer om luft-luftvärmepumpar går att läsa här.
  • Installera en pellets- eller braskamin. Genom att elda i en kamin går det minska energianvändningen av el. Mer om pellets- och braskaminer hittar du här.
  • Installera solfångare för att producera tappvarmvatten. Dessa kan producera nästan hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov. Mer om solfångare finns här.
  • Installera solceller. Genom att installera solceller producerar du en del av ditt årliga elbehov själv, vilket är billigare än att köpa allt från en elleverantör. Mer om solceller finns här.

 

Byt till annat uppvärmningssystem

Om du vill byta ut uppvärmningssystem helt behöver du först ta reda på förutsättningarna för huset. Börja med att kontrollera din elanvändning genom att ta reda på hur mycket el du använder varje månad. Kolla också om det finns något du kan göra för att minska din energianvändning. Läs mer om hur man minskar sin energianvändning här.

Efter det behöver du installera ett vattenburet system. Kostnaden är ca 5000-6000 kr per radiator inklusive installation. Räkna med att du behöver en radiator på alla ställen du har elradiatorer på idag.

Efter det väljer du uppvärmningssystem utifrån dina preferenser. Använd informationen om din årliga energianvändning för att veta storleken på uppvärmningskällan. Vi har mycket information här på sidan om värmesystem. Hör annars med din rådgivare om du vill ha mer information.